Fremtidens bruksanvisninger

Augmented Reality spås å få innflytelse på en rekke funksjoner og forhold i samfunnet vårt. Her har Hyundai benyttet AR til å lage bruksanvisning for sin Hyundai Sonata.
Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvor mange bruksområder man kan finne for AR i tiden fremover!