Fra hjelpearbeid til plattformer og AR-teknologi

Gisle Birkeland har jobbet med teknologi siden han som 11-åring overtok ansvaret for oppdatering av nettsidene til Karmøy kino. Siden har hans kompetanse vokst jevnt og trutt, og da han i 2010 tok initiativ til et system for pengeinnsamling via SMS, presset det frem en endring av Telenors regelverk som så langt har resultert i over 150 millioner kroner via denne innsamlingskanalen. Sammen med sin studiekollega Rahim Nicolay Ali, ble dette senere belønnet med årets studentpris i 2010. De to studentene mottok også årets studentpris for et lignende prosjekt i 2013.

Parallelt med økonomistudiene ved Norges Handelshøyskole, har Birkeland også jobbet i catering og forpleiningen i Nordsjøen. Kombinert med hans interesse for AR-teknologi, resulterte dette i 2016 med lanseringen av kortspillet «Norske plattformer», hvor enkelte av modellene kan ses i 3D, og hvor Birkeland både har designet konesptet, ordnet produksjon og markedsføring av det nye spillet. Litt mer detaljer om prosjektet kan leses i egen artikkel hos Enerwe.

Birkeland studerer nå siste semester av sin grad i Computer Science, ved Harvard University i USA, og jobber aktivt med AR-teknologi som en del av dette.